Team Coaching

Als coach en begeleider help ik (management-) teams om bij vraagstukken van teamontwikkeling, onderlinge samenwerking en communicatie.

Zo word ik bijvoorbeeld gevraagd voor teams waar ‘gedoe’ is, in het team zelf of tussen het team en de leider. Ook werk ik met teams waar niet direct urgente problemen lijken te zijn, maar die wel een stap in hun teamontwikkeling willen zetten.

Ik doe dit via begeleiding van teamontwikkelingstrajecten, begeleider van intervisiebijeenkomsten en/of tijdelijk als observator / coach bij MTs waarin ik aanschuif, observeer en feedback geef.

Een voorbeeld is het volgende team dat ik begeleid heb:

Een management team in een zorgorganisatie voelde de behoefte om de onderlinge samenwerking te verbeteren. Er was geen sprake van conflicten (aan het uitspreken ervan waagde men zich überhaupt niet!), maar het was vooral ‘ieder voor zich’ en te weinig samen. De leden opereerden vooral individueel en de kracht van het team als geheel werd dan ook niet of nauwelijks gebruikt.

In dit team hebben we begeleide intervisie ingevoerd, waarin steeds 1 teamlid een casus inbracht. Via een vast proces (‘de Roddelmethode’) werd het team aangemoedigd om goed te luisteren, vragen te stellen en elkaar verder te helpen. De teamleden kwamen dichter bij elkaar, hadden beter verbinding en ze maakten steeds meer en beter van elkaars kracht gebruik om vraagstukken op te lossen.

Is er bij u spraken van ‘gedoe’ in het team of wilt u met het team een ontwikkelstap zetten? Mail naar marius@mpoweru.nl of bel me op 06-20432681.