Change Management

Veel organisaties worstelen met hun veranderings- en implementatieprojecten. Er gaat veel tijd en geld in zitten en dergelijke processen verlopen (vaak na een enthousiaste start) moeizaam en stroperig.

In de 20 jaar dat ik nu werkzaam ben in dit vak heb ik veel geleerd over de Do’s en Don’ts bij veranderingen. Op basis van deze ervaringen begeleid ik organisaties bij het effectief doorvoeren van veranderingsprocessen.

Ik geloof hierbij in de kracht van ‘Empowerment’ (letterlijk vertaald als ‘iemand in staat stellen’). Voor mij gaat dit over: echt verbinding maken, in gereedheid brengen, bij de hand nemen en aanmoedigen de volgende stap te zetten. De meest betekenisvolle en duurzame veranderingen worden via verbinding en draagvlak gerealiseerd. Dit is dan ook waar mijn kracht als begeleider vooral ligt. Via een unieke ‘Mpower’-aanpak, begeleid ik mijn cliënten bij hun proces van verandering en ontwikkeling.

Zoals in het volgende voorbeeld.

Bij een organisatie in de energiesector moest een grote eenheid worden opgesplitst in enkele kleinere zelfstandige afdelingen. De span of control was te groot geworden en de manager kon ook onvoldoende aandacht geven aan alle teamleiders die aan hem rapporteerden. Dit betekende een wijziging in de structuur, maar ook en vooral een verandering op het gebied van samenwerking en communicatie tussen de nieuw te vormen eenheden. 

Bij het begeleiden van veranderingen hanteer ik een unieke Mpower-aanpak. Deze is gebaseerd op mijn ervaringen in veranderprocessen in de afgelopen 20 jaar, aangevuld met elementen uit:

  • Transactionele Analyse
  • NLP, m.n. Bateson, Logische Niveaus van Leren
  • Arend Ardon – Ont-keten Vernieuwing
  • Wouter Hart – Verdraaide Organisaties
  • John Kotter – Leading Change / Onze IJsberg Smelt!

Kijk hier voor een overzicht van opdrachtgevers waarvoor ik werk en gewerkt heb.

Speelt er bij u een verander- of ontwikkelvraagstuk en zoekt u begeleiding? Mail naar marius@mpoweru.nl of bel me op 06-20432681.