Actuele projecten RSS feed

Oprichting VitalDaddy.nl

In oktober 2012 heb ik het initiatief genomen om samen met een aantal anders vaders VitalDaddy.nl op te richten. Zoals wellicht bekend, ben ik een vader van 4 prachtige kids. En daar ben ik heel trots op ;-). Het is een even prachtige als speciale taak, vader. VitalDaddy is een internetsite waarop vaders hun gekste, […]

Lees hele bericht Reacties { 0 }

Timemanagement bij een reisorganisatie (reductie werkdruk)

In 2012 heb ik een reisorganisatie ondersteund bij het thema ‘werkdruk’. Ik werd gebeld door de directeur. De medewerkers hadden aangegeven de werkdruk als hoog te ervaren. Dit is niet geheel in lijn met de filosofie van de organisatie, waarin het feit dat de medewerkers zich lekker voelen in hun werk een belangrijke plek inneemt. […]

Lees hele bericht Reacties { 0 }

Projectevaluaties Spoedaanpak Wegen Rijkswaterstaat

In de afgelopen periode heb ik samen met collega-professionals voor Rijkswaterstaat  meerdere projectevaluaties uitgevoerd op grote infrastructurele projecten. Het betreft veelal projecten in het kader van het programma Spoedaanpak Wegen. Doel van dergelijke evaluaties is om op objectieve wijze successen en leerpunten uit het project boven tafel te halen. Hiermee kan bij een volgend vergelijkbaar […]

Lees hele bericht Reacties { 0 }

Begeleiding risicomanagement kinderopvang

In 2012 heb ik een organisatie in de kinderopvang ondersteund op het gebied van risicomanagement. Hierbij heb ik de verantwoordelijk manager geadviseerd over de inrichting van het proces en de te nemen stappen. Onderdeel van de opdracht was het verzorgen van een risicoanalyse workshop met het MT waarin we een organisatiebreed risicoprofiel hebben opgesteld. Vervolgens […]

Lees hele bericht Reacties { 0 }

Risicomanagement bij beursgenoteerde onderneming

In 2011 en begin 2012 heb ik een beursgenoteerde internationaal opererende onderneming geholpen met de opzet en implementatie van een risicomanagement en internal control framework. Na afloop van deze fase in het project is het design van het raamwerk is afgerond en een implementatieplan op hoofdlijnen is vastgesteld. In de loop van 2012 is het […]

Lees hele bericht Reacties { 0 }