Interim Change Manager

Jij zorgt voor flow in het veranderproces! – Thijs

Wilt u veranderingen doorvoeren of verbeterinitiatieven implementeren? En hebt u de ervaring dat dit nogal eens moeizaam verloopt? Dat is niet nodig!

Ik werk graag als (interim) Change Manager of projectmanager samen met u en de mensen uit uw organnisatie aan de invoering van veranderingen of verbeterinitiatieven. Zodanig dat de goede ideeën en verbeteringen daadwerkelijk gerealiseerd worden. U en uw mensen zorgen voor de inhoudelijke kennis en de kennis van uw organisatie. Ik voeg daar mijn Empowering Change werkwijze aan toe. Een beproefd concept!

Zoals in het volgende voorbeeld:

Een beursgenoteerde internationaal opererende organisatie wilde een systeem van risicomanagement invoeren. De wens was er al langer, maar ondanks meerdere pogingen was het nog niet echt van de grond gekomen. In nauwe samenwerking met de mensen uit de organisatie hebben we een risicomanagement framework opgezet. Dit hebben we stap voor stap geïmplementeerd bij de verschillende bedrijven. Een belangrijke succesfactor hier was dat we het daadwerkelijk met de controllers uit de verschillende landen samen hebben opgezet. Iedereen mocht meedenken en z’n ideeën of ‘best practices’ inbrengen. Uiteindelijk had de organisatie binnen de gestelde termijn het systeem operationeel met draagvlak in de gehele organisatie.

Wilt u verbeterinitiatieven succesvol doorvoeren in uw organisatie? En wilt u hier deskundige en ervaren ondersteuning bij? Mail me dan op marius@mpoweru.nl of bel 06-20432681.