Projectmanagement bij Rijkswaterstaat

In de periode oktober 2010 tot en met juli 2011 heb ik bij Rijkswaterstaat als projectmanager gefungeerd tijdens de Voorbereidingsfase van het project Weginspecteur op de motor (WISodm). Het betrof een project op het gebied van Incident Management, dat tot doel had om middels de inzet van Weginspecteurs op de motor de doorstroming op het hoofdwegennet te bevorderen. Immers, als gevolg van wegverbredingen zijn veel vluchtstroken vervallen. Als hier sprake is van een incident of ongeval, dan veroorzaakt dit vaak direct file en is het voor een auto lastig bereikbaar. Een motor is wendbaarder en kan sneller ter plekke zijn en hulp verlenen. Ik ben tot en met de Voorbereidingsfase betrokken geweest. In de Voorbereidingsfase zijn een implementatieplan en een blauwdruk opgesteld die door de verschillende besluitvormingsgroepen zijn goedgekeurd.

, , , , , , , , ,

No comments yet.

Geef een reactie